• امروز دوشنبه, 31 تیر 1398 مصادف با 22  ژوئیه  2019
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  پارک های جنگلی

  ردیف

  نام پارک

  مساحت(هکتار)

  1

  پارک ملت

  140

  2

  پارک سیادک

  40