• امروز پنج شنبه, 30 آبان 1398 مصادف با 20  نوامبر  2019
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  پروژه های نورپردازی

  پروژه ی نورپردازی

   

  ردیف

  عنوان پروژه

  1

  میدان دکتر حسایی

  2

  میدان پاسدارن

  3

  میدان امام علی (ع)

  4

  میدان آزادی

  5

  خیابان پاسداران

  6

  پل روگذر شهدای وحدت