• امروز دوشنبه, 31 تیر 1398 مصادف با 22  ژوئیه  2019
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  مدیر عاملان سازمان از ابتدا تاکنون

  رديف

  نام مديرعامل

  شروع خدمت

  پايان خدمت

  مدت خدمت (سال)

  1

  مهندس خسرو سراوانی

  1378

  1382

  4

  2

  مهندس سیاوش ثقفی

  1382

  1383

  6 ماه

  3

  مهندس داریوش فتحی

  1383

  1385

  2

  4

  مهندس سید مجید طباطبایی

  1385

  1386

  1

  5

  مهندس محمد مهدی مرعشی

  1386

  1391

  5

  6

  مهندس حامد صفت گل

  1391

  1395

  4

  7

  مهندس محمد مهدی مرعشی

  1395

  1396

  1.5

  8

  مهندس سید مجید طباطبایی

  1396

  1397

   6 ماه

  9

  مهندس پرویز سلیمی خراشاد

  1397

  تاکنون