• امروز دوشنبه, 31 تیر 1398 مصادف با 22  ژوئیه  2019
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    حضور سازمان پارکها وفضای سبز در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان

    نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهشی استان که طی روزهای 14 لغایت18 آذر ماه در محل دانشگاه سیستان وبلوچستان در حال پیگیری است شاهد حضور دستاوردهای پژوهشی سازمان پارکها وفضای سبزدر کنار سایردوایر شهرداری زاهدان بود. در این دوره از نمایشگاه تعداد 5 عنوان کتاب تالیفی ،حدود20 طرح سازمانی وبرنامه های مشترک با دانشگاهها به همراه بروشورهای ترویجی فضای سبزبه نمایش علاقمندان درآمده است وکارشناسان مربوطه در خصوص مسائل مربوط به فضای سبز به مراجعه کنندگان توضیحاتی را ارائه کردند.در روز افتتاحیه نمایشگاه جناب آقای مهندس هاشمی استاندار محترم در غرفه شهرداری حاضروتوضیحاتی در خصوص پروژه ها وسایر برنامه های در دست اقدام شهرداری زاهدان وسازمانهای وابسته ارائه گردید