• امروز شنبه, 04 خرداد 1398 مصادف با 25  مه  2019
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  برگزاری دوره های آموزشی فضای سبز

  در راستای اهداف ترویجی و آموزشی سازمان و با عنایت به کسب مجوز های قانونی لازم از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان پارکها و فضای سبز اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ذیل نمود:

  1-آفات و بیماریهای گیاهی در فضای سبز شهری

  2-آشنایی با اصول تغذیه گیاهان در فضای سبز شهری

  3-اصول نگهداری تاسیسات آبیاری در فضای سبز شهری و آشنایی با روشهای صحیح آبیاری

  در این دوره ها که با حضور کارشناسان شهرداری زاهدان و سایر شهرداری های استان برگزار گردید آخرین مطالب و راهکارهای حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری در چهارچوب کلاس های مربوطه ارائه و شرکت کنندگان در دوره نسبت به تبادل اطلاعات اقدام نمودند