• امروز شنبه, 02 شهریور 1398 مصادف با 24  اوت  2019
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    اجرای فاز اول بلوار پرستار

    فازاول آبرسانی تحت فشار ودرختکاری بلوار پرستار به طول حدود 3000 متر در روز 21/6/95 با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان وامام جمعه معزز زاهدان ، نماینده محترم مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ،معاونین محترم استاندار، فرماندار محترم زاهدان ،رئیس شورای اسلامی شهرزاهدان ، شهردار محترم زاهدان وسایر مسئولین برگزار گردید. این پروژه شامل لوله گذاری به طول 3200 متر ، خاکریزی به میزان 9600 مترمربع وکاشت تعداد850 اصله گونه مناسب با اقلیم شهری می باشد که با هدف توسعه فضای سبز شهری در حاشیه شهر، استفاده بهینه از منابع آبی وزیباسازی مسیربلوار پرستار که عمدتا مراکز درمانی وآموزشی در آن قرار دارد به انجام رسید