• امروز شنبه, 04 خرداد 1398 مصادف با 25  مه  2019
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  پروژه های دردست احداث سازمان پارکها و فضای سبز به مناسبت هفته دولت

  1- فاز اول اجرای شبکه آبرسانی تحت فشار و درختکاری بلوار پرستار به طول 3 کیلومتر

  -اجرای لوله گذاری پلی اتیلن به طول 3200 متر وقطر110 میلیمتر

  - خاکریزی و تهیه بسترکشت به میزان 9600 متر مربع

  -نهال کاری به میزان 1450 اصله

  تامین اعتبار ومجری: سازمان پارکها و فضای سبز

  2- بوستان بزرگ مهر ( مهرشهر):

  -اجرای عملیات نصب تاسیسات آبرسانی ، برق وروشنایی، تهیه بستر کشت و خاکریزی ، نصب مبلمان پارکی و درختکاری به مساحت پارک 12000 متر مربع

  تامین اعتبار: از  محل طرح تملک و شهرداری زاهدان

  مجری: سازمان پارکها و فضای سبز

  3-اجرای زمین چمن مصنوعی شهید طباطبائی به مساحت 900 متر مربع

  تامین اعتبار: شهرداری زاهدان

  مجری : سازمان پارکها و فضای سبز

  4- بوستان شهرک جهاد به مساحت2000 مترمربع

  تامین اعتبار : شهرداری منطقه یک

  مجری : سازمان پارکها و فضای سبز

  5-ترون کاری بلوار مطهری حد فاصل میدان خلبانان شهید تا میدان خاتم الانبیاء به طول 1900 متر

  تامین اعتبار: شهرداری منطقه 5- سازمان پارکها و فضای سبز

  مجری : سازمان پارکها و فضای سبز