• امروز سه شنبه, 30 مهر 1398 مصادف با 22  اکتبر  2019
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    برگزاری مراسم گرامیداشت سوم خرداد

    همزان با سوم خرداد ماه سالروزآزادسازی خرمشهر قهرمان مراسم گرامیداشت این روز به میزبانی پایگاه شهید حاج ناصرریگی سازمان پارکها وفضای سبز باحضور جانشین سپاه سلمان استان درامور اقشاربسیج، فرمانده حوزه بسیج کارگری سلمان فارسی واقشار بسیجی درمحل سالن اجتماعات اداره کل شهرک های صنعتی استان برگزارگردید. درابتدای مراسم سرگرد علیدادی فرمانده حوزه کارگری سلمان فارسی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وگرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر ضمن خوشامدگویی گزارش کوتاهی از اقدامات حوزه کارگری بیان کردند. سپس سرهنگ لطیفی جانشین سپاه سلمان استان درامور اقشاربسیج باتبریک عیدنیمه شعبان وسوم خرداد به عنایات خداوند متعال در آزاد سازی خرمشهر اشاره وآن را مرهون رهبری امام ورشادتهای رزمندگان اسلام دانستند.ایشان با اشاره به نام گذاری امسال جهت برنامه ریزی اقتصادی ورفع موانع اقتصادی کشور واستفاده ازتوان جوانان ومنابع کشورجهت تحقق این شعار تاکیدکردند.ایشان باتاکیدبراستقلال اقتصادی ،کاهش وابستگی های استراتژیک وتهدیدزاوجذب منابع خارجی اعلام کردند که تکیه به کارهایی که دارای سود بالایی هستند، زنده کردن تولید داخلی، پرهیز از واردات غیر ضروری، بومی شدن صنایع، انتقال فناوری به داخل کشور ومبارزه با فساد ورانت وتبعیض رااز مهمترین اقدامات رونق اقتصادی بیان کردند.