• امروز شنبه, 04 خرداد 1398 مصادف با 25  مه  2019
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  برگزاری مراسمات به مناسبت هفته کارگر

  به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج کارگری وهمچنین روز کارگر باهماهنگی های صورت گرفته با حوزه بسیج کارگری سلمان فارسی برنامه هایی جهت گرامیداشت این هفته برگزار گردید وپرسنل پایگاه بسیج کارگری شهید حاج ناصرریگی سازمان نیز دراین برنامه ها همراه باسایر پایگاههای مقاومت حضوری فعال داشتند.

  1- در مورخه 5/2/95 حضور در مزار شهدا وعطرافشانی وغبارروبی با حضور مدیران ارشا بسیج، اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی ، شهرداری زاهدان وسایر دستگاههای ذیربط.

  2- درمورخه6/2/95 عیادت ازبیماران بستری در بیمارستان تامین اجتماعی باحضور معاون محترم امنیتی وانتظامی استانداری وسایر مسئولین و عیادت ازبیماران بازنشسته تامین اجتماعی وتقدیر از همسران صبور وفداکار ایشان.

  3-درمورخه9/2/95 شرکت بانوان بسیجی پایگاه در جشنواره فرهنگی وورزشی بانوان کارگر ودیدار کارگران برگزیده با نماینده محترم ولی فقیه دراستان وامام جمعه معزز زاهدان.

  4- درمورخه 10/2/95 حضور حلقه های صالحین بسیج کارگری در خطبه های نمازجمعه.

  5- درمورخه11/2/95 شرکت در جشنواره تقدیرازکارگران نمونه که دراین بین از دوکارگر نمونه سازمان پارکها وفضای سبز آقایان مرادعلی میر ورمضان سلمانی درمیان و همچنین دربخش بسیجیان نمونه از آقای محمدرضا نورایی ( پایگاه شهیدحاج ناصرریگی ) تقدیر صورت گرفت.